Prosimy obrócić ekran.

Polityka prywatności

Wstęp

Szanujemy Twoją prywatność i przestrzegamy wszelkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących danych osobowych, które możemy gromadzić o Tobie, w tym na stronie https://www.trackello.com.

Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności wymieniony zostanie:

 • Użytkownik – będzie to oznaczać osobę indywidualną, która korzysta z naszego serwisu i jego usług;

 • Właściciel zwierzęcia – będzie to oznaczać Użytkownika, który zarejestrował i aktywował plan dla swojego zwierzęcia w bazie Trackello;

 • Znalazca zwierzęcia – będzie to oznaczać Użytkownika wykorzystującego Trackello do kontaktu z Właścicielem zwierzęcia, którego zwierzę zarejestrowane jest w naszej bazie;

 • Trackello, serwis, aplikacja, my – będzie to oznaczać Trackello Limited;

Dane osobowe to wszelkie informacje, które możemy wykorzystać do Twojej identyfikacji, w tym imię i nazwisko, rodzaj urządzenia, szczegóły płatności, a nawet sposób korzystania z witryny lub usługi online.

Jeśli nasz serwis zawiera łącza do witryn i usług stron trzecich, należy pamiętać, że te witryny i usługi mają swoją politykę prywatności. Po kliknięciu w odnośnik do jakichkolwiek treści stron trzecich należy zapoznać się z zamieszczonymi przez nich informacjami o polityce prywatności oraz o tym, w jaki sposób zbierają i wykorzystują dane osobowe.

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy żadnych Twoich działań po opuszczeniu naszej witryny. Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 18 grudnia 2021 r.

Informacje, które zbieramy

Gromadzone przez nas informacje dzielą się na dwie kategorie:

 • dane podane dobrowolnie;

 • informacje zbierane automatycznie;

Dane podane dobrowolnie odnoszą się do wszelkich informacji, które świadomie i aktywnie nam przekazujesz, korzystając z naszych usług lub uczestnicząc w nich.

Informacje zbierane automatycznie to wszelkie informacje wysyłane automatycznie przez Twoje urządzenia podczas uzyskiwania dostępu do naszych usług.

Dane logowania

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery mogą automatycznie rejestrować standardowe dane podane przez Twoją przeglądarkę internetową. Może być to adres IP urządzenia, typ i wersja przeglądarki, odwiedzane strony, czas i data wizyty, czas spędzony na każdej podstronie oraz inne szczegóły.

Dodatkowo, jeśli podczas korzystania z serwisu napotkasz błędy, możemy automatycznie zbierać dane o takich sytuacjach i okolicznościach ich wystąpienia.

Informacje te mogą zawierać szczegóły techniczne dotyczące Twojego urządzenia, oraz to co próbowałeś zrobić, gdy wystąpił dany błąd, jak i inne informacje techniczne związane z takim problemem.

Możesz otrzymać powiadomienie o błędach lub nie.

Pamiętaj, że chociaż takie informacje mogą nie umożliwiać bezpośredniej identyfikacji, możliwe jest połączenie ich z innymi danymi.

Dane urządzenia

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lub wchodzisz w interakcję z naszymi usługami, możemy automatycznie gromadzić dane o Twoim urządzeniu, takie jak:

 • rodzaj urządzenia;

 • system operacyjny;

 • ustawienia urządzenia;

 • dane o lokalizacji geograficznej;

Gromadzone przez nas dane mogą zależeć od indywidualnych ustawień Twojego urządzenia i oprogramowania. Zalecamy sprawdzenie zasad producenta urządzenia lub dostawcy oprogramowania, aby dowiedzieć się, jakie informacje nam udostępniają.

Dane osobowe

Gdy korzystasz z Trackello, jako Właściciel zwierzęcia, prosimy o:

 • e-mail (wymagany);

 • imię i nazwisko (opcjonalnie);

 • numer komórkowy oraz zgodę na połączenie z używanym komunikatorem (opcjonalnie);

 • kraj zamieszkania (wymagane);

 • dane zwierząt domowych (w wymaganym zakresie);

Gdy korzystasz z Trackello jako Znalazca zwierzęcia, prosimy o:

 • imię (opcjonalnie);

 • numer telefonu komórkowego (w wymaganym zakresie);

 • wszelkie dodatkowe informacje, które podajesz (opcjonalnie);

Treści generowane przez użytkowników

Określamy „treści generowane przez Użytkowników” jako materiały (tekst, nagrania i obrazy) dobrowolnie dostarczone przez Właścicieli zwierząt i Znalazców zwierząt w celu publikacji na naszej stronie internetowej lub np. ponownego opublikowania w naszych kanałach mediów społecznościowych.

Wszystkie treści generowane przez Użytkowników są powiązane z kontem adresem e-mail, numerem telefonu, lub numerem IP.

Treści przesłane przez Właścicieli zwierząt w postaci informacji dotyczących ich zwierząt, w tym zdjęć i wszelkich dodatkowych danych, mogą być dostępne na profilu publicznym zwierzęcia. W związku z tym mogą być również dostępne dla stron trzecich nieobjętych niniejszą Polityką prywatności.

Treści przesłane przez Znalazców zwierząt w formie wiadomości tekstowych lub głosowych będą dostępne dla Właścicieli zwierząt wyznaczonych do ich odbioru. Materiały te nie będą publicznie dostępne..

Uzasadnione powody przetwarzania Twoich danych osobowych

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy ku temu uzasadniony powód. Gromadzimy więc wyłącznie dane osobowe, które są w uzasadniony sposób niezbędne do świadczenia naszych usług.

Zbieranie i wykorzystywanie informacji

Jeśli jesteś Właścicielem zwierzęcia, możemy zbierać od Ciebie dane osobowe, gdy:

 • zarejestrujesz konto;

 • aktywujesz roczny plan rejestracji zwierzęcia;

 • bierzesz udział w naszych konkursach i ankietach;

 • zarejestrujesz się, aby otrzymywać od nas informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych;

 • korzystasz z urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej w celu uzyskania dostępu do naszych treści;

 • kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub podobnych technologii;

 • kiedy wspominasz o nas w mediach społecznościowych;

Jeśli jesteś Znalazcą zwierzęcia, możemy zbierać od Ciebie dane osobowe, gdy:

 • chcesz skontaktować się z Właścicielem zwierzęcia poprzez nasz serwis;

 • bierzesz udział w naszych konkursach i ankietach;

 • korzystasz z urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej w celu uzyskania dostępu do naszych treści;

 • kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub podobnych technologii;

 • kiedy wspominasz o nas w mediach społecznościowych;

Możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i udostępniać informacje w następujących celach:

 • aby zapewnić Ci podstawowe funkcje i usługi naszej platformy;

 • aby umożliwić Ci spersonalizowanie korzystania z naszej strony internetowej;

 • aby świadczyć Ci nasze usługi;

 • aby kontaktować się i komunikować z Tobą;

 • do analiz, badań rynkowych i rozwoju biznesu, w tym obsługi i ulepszania naszej strony internetowej, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych;

 • w celach reklamowych i marketingowych, w tym wysyłania Ci informacji promocyjnych o naszych usługach oraz informacji o podmiotach trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować;

 • aby umożliwić Ci dostęp i korzystanie z naszej strony internetowej, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych;

 • do celów prowadzenia ewidencji wewnętrznej i celów administracyjnych;

 • organizować konkursy, oferować dodatkowe korzyści;

 • aby spełnić nasze zobowiązania prawne i rozwiązać wszelkie spory, które mogą zaistnieć;

 • w celu przypisania wszelkich treści (np. postów i komentarzy), które przesyłasz, a które publikujemy na naszej stronie internetowej lub w kanałach mediów społecznościowych;

 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia, że nasza witryna i aplikacja internetowa są bezpieczne i używane zgodnie z naszym regulaminem;

 • do oceny technicznej, w tym obsługi i ulepszania naszej aplikacji, powiązanych aplikacji i powiązanych platform mediów społecznościowych;

Trackello nie będzie przetwarzać Twoich danych osobowych w sposób niezgodny z celami wymienionymi powyżej.

Możemy łączyć dobrowolnie podane i automatycznie zebrane dane osobowe z informacjami ogólnymi lub danymi badawczymi, które otrzymujemy z innych zaufanych źródeł.

Np. nasze działania marketingowe i badania rynku mogą ujawnić dane i spostrzeżenia, które możemy połączyć z informacjami o tym, jak odwiedzający korzystają z naszej witryny, aby ulepszyć naszą witrynę i Twoje wrażenia na niej.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Zbierając i przetwarzając dane osobowe, w czasie gdy będziemy je przechowywać, poddane będą one ochronie w ramach akceptowalnych komercyjnie środków, aby zapobiec utracie, kradzieży i nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji.

Dołożymy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, które nam przekazujesz, jednak zwracamy uwagę, iż żadna metoda transmisji elektronicznej lub przechowywania nie jest w 100% bezpieczna.

Innymi słowy, nikt nie może zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa danych.

Właściciele zwierząt odpowiedzialni są za wybór swojego hasła i jego ogólnej siły, aby jak najlepiej zabezpieczyć dostęp do swoich informacji w ramach naszych usług.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne. Okres ten może zależeć od wykorzystania Twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Np., jeśli podałeś nam dane osobowe w celu utworzenia konta, możemy zachować te informacje przez czas istnienia konta w naszym systemie.

Jeśli nie będziemy już przetwarzać Twoich danych w tym celu, usuniemy je lub je zanonimizujemy, usuwając wszystkie dane, które Cię identyfikują.

Zwracamy także uwagę, iż w razie potrzeby możemy zachować Twoje dane osobowe dłużej, np. w celu spełnienia obowiązku prawnego, księgowego lub sprawozdawczego.

Polityka względem dzieci

Nie kierujemy żadnych naszych usług bezpośrednio do dzieci poniżej 13 roku życia i nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia.

Udostępnianie danych stronom trzecim

Dokładamy starań, aby świadczyć nasze usługi z poszanowaniem międzynarodowych przepisów o ochronie danych. Dlatego m.in. nie udostępniamy Znalazcom zwierząt danych kontaktowych zarejestrowanych Właścicieli zwierząt, bez ich uprzedniej zgody.

Możemy jednak udostępnić dane osobowe:

 • zewnętrznym dostawcom usług w celu umożliwienia im świadczenia usług, w tym (bez ograniczeń) dostawcom usług IT, dostawcy usług przechowywania danych, hostingu i serwerów, sieciom reklamowym, usługom analitycznym, rejestratorom błędów, dostawcom usług konserwacji lub rozwiązywania problemów, dostawcom marketingu lub reklamy, profesjonalnym doradcom, operatorom systemów płatniczych;

 • naszym pracownikom, kontrahentom i podmiotom powiązanym;

 • naszym obecnym lub potencjalnym agentom lub partnerom biznesowym;

 • sądom, trybunałom, organom regulacyjnym i funkcjonariuszom organów ścigania, zgodnie z wymogami prawa, w związku z jakimkolwiek aktualnym lub przyszłym postępowaniem prawnym lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw;

 • podmiotowi, który kupi lub do którego przenosimy wszystkie lub zasadniczo wszystkie nasze aktywa i działalność;

Zewnętrzni dostawcy, z których obecnie korzystamy, obejmują m.in.:

 • Google Analytics;

 • MailChimp;

 • Google Ads;

 • Twilio;

 • Stripe;

 • IPAPI;

Międzynarodowe transfery danych osobowych

Gromadzone przez nas dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w Wielkiej Brytanii lub tam, gdzie my lub nasi partnerzy, podmioty stowarzyszone i dostawcy zewnętrzni utrzymujemy obiekty.

Kraje, w których przechowujemy, przetwarzamy lub przekazujemy Twoje dane osobowe, mogą nie mieć tych samych przepisów o ochronie danych, co kraj, w którym początkowo podałeś informacje.

Jeśli przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim w innych krajach: (i) wykonamy te transfery zgodnie z wymogami obowiązującego prawa; oraz (ii) będziemy chronić przekazane dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Twoje prawa i kontrola danych osobowych

Twój wybór: Przekazując nam dane osobowe, rozumiesz, że będziemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i udostępniać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Nie musisz podawać nam danych osobowych; jeśli jednak tego nie zrobisz, może to wpłynąć na korzystanie z naszej strony internetowej lub usług oferowanych na niej lub za jej pośrednictwem.

Informacje od stron trzecich: Jeśli otrzymamy Twoje dane osobowe od strony trzeciej, będziemy je chronić zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Jeśli jesteś osobą trzecią udostępniającą dane osobowe innej osoby, oświadczasz i gwarantujesz, że masz zgodę takiej osoby na przekazanie nam danych osobowych.

Pozwolenie marketingowe: Jeśli wcześniej wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie, kontaktując się z nami.

Dostęp: Możesz poprosić o szczegóły dotyczące danych osobowych, które posiadamy o Tobie.

Korekta: Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy na Twój temat, są niedokładne, nieaktualne, niekompletne, nieistotne lub wprowadzające w błąd, nie wahaj się z nami skontaktować. Podejmiemy rozsądne kroki, aby to naprawić.

Niedyskryminacja: Nie będziemy Cię dyskryminować za korzystanie z jakichkolwiek praw dotyczących Twoich danych osobowych.

Pobieranie danych osobowych: Zapewniamy możliwość pobrania danych osobowych, które udostępniłeś za pośrednictwem naszej witryny. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Powiadomienie o naruszeniu danych: Będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących wszelkich naruszeń danych.

Skargi: Jeśli uważasz, że naruszyliśmy odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych i chcesz złożyć skargę, nie wahaj się z nami skontaktować.

Niezwłocznie zbadamy Twoją skargę i odpowiemy na nią. Masz również prawo skontaktować się z organem regulacyjnym lub organem ochrony danych w sprawie Twojej skargi.

Wypisanie się: Aby zrezygnować z newsletteru skontaktuj się z nami lub zrezygnuj, korzystając z funkcji rezygnacji podanych w docelowej komunikacji (opt-out). Być może będziemy musieli poprosić Cię o podanie konkretnych informacji, aby pomóc nam potwierdzić Twoją tożsamość.

Wykorzystanie plików cookies

Używamy plików cookie do zbierania informacji o Tobie i Twojej aktywności w naszej witrynie. Plik cookie to niewielki fragment danych, który nasza witryna przechowuje na Twoim komputerze i uzyskuje do nich dostęp za każdym razem, gdy ją odwiedzasz, aby pomóc nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszego serwisu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

Transfer biznesowy

Jeśli my lub nasze aktywa zostaną nabyte lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy ogłosimy upadłość, umieścimy dane, w tym Twoje dane osobowe, wśród aktywów przekazanych stronom, które nas nabywają. Przyjmujesz do wiadomości, że takie transfery mogą mieć miejsce i że wszelkie strony, które nas nabywają, mogą, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nadal wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką. Podmioty te będą musiały przyjąć podstawę wszelkich praw własności lub praw do korzystania z takich informacji.

Ograniczenia naszej Polityki

Nasz serwis może zawierać linki do zewnętrznych stron, których nie obsługujemy. Trackello nie ma kontroli nad treścią i zasadami takich witryn i nie ponosi odpowiedzialności za ich praktyki dotyczące prywatności.

Zmiany w niniejszej Polityce

Możemy zmienić naszą Politykę prywatności w celu odzwierciedlenia aktualizacji naszych procesów biznesowych, aktualnych akceptowalnych praktyk lub zmian legislacyjnych lub regulacyjnych według naszego uznania. Jeśli zdecydujemy się zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności, opublikujemy zmiany na niniejszej stronie.

Jeśli zmiany te będą znaczące lub wymagane przez obowiązujące prawo, skontaktujemy się z Tobą podając nowe dane i linki do zaktualizowanej lub zmienionej polityki.

Jeśli jest to wymagane przez prawo, uzyskamy Twoją zgodę lub pozwolimy Ci wyrazić zgodę lub zrezygnować, w stosownych przypadkach, z wszelkich nowych zastosowań Twoich danych osobowych.Dodatkowe rozporządzenie (RODO) Zgodność (UE)Administrator danych / Przetwarzający dane

RODO rozróżnia organizacje, które przetwarzają dane osobowe do swoich celów (znane jako „administratorzy danych”) oraz organizacje, które przetwarzają dane osobowe w imieniu innych organizacji (znane jako „podmioty przetwarzające dane”). Trackello Limited, z siedzibą pod adresem podanym w naszym Regulaminie, jest administratorem danych osobowych, które przekazujesz korzystając z serwisu www.trackello.com.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy do tego prawo. W takim przypadku zbierzemy i wykorzystamy Twoje dane zgodnie z prawem, rozsądnie i w przejrzysty sposób.

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane tylko w następujących przypadkach:

Twoja zgoda:

Gdy wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych w określonym celu, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, korzystając z udostępnianych przez nas funkcji. Nie wpłynie to jednak na wykorzystanie Twoich informacji, które już miało miejsce.

Realizacja umowy lub transakcji:

W przypadku, gdy zawarłeś z nami umowę lub transakcję lub gdy podejmujemy kroki przygotowawcze przed zawarciem z Tobą umowy lub transakcji.

Nasz uzasadniony interes:

Tam, gdzie oceniamy, że jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, takich jak dostarczanie, obsługa, ulepszanie i komunikowanie naszych usług.

Nasze uzasadnione interesy obejmują;

 • badania i rozwój;

 • zrozumienie naszych odbiorców;

 • marketing i promocja naszych usług;

 • efektywne zarządzanie naszymi usługami;

 • analiza marketingowa;

 • ochrona naszych praw i interesów;

Zgodność z prawem:

W niektórych przypadkach możemy mieć prawny obowiązek wykorzystywania lub przechowywania Twoich danych osobowych. Takie sytuacje mogą obejmować (między innymi) orzeczenia sądowe, dochodzenia karne, wnioski rządowe i obowiązki regulacyjne.

Transfery międzynarodowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Zapewnimy bezpieczeństwo wszelkich transferów danych osobowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do krajów poza EOG poprzez odpowiednie zabezpieczenia. Obejmuje to standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską lub stosowanie wiążących reguł korporacyjnych lub innych prawnie dopuszczalnych środków.

Twoje prawa i kontrola danych osobowych

Ograniczenie: masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli;

 • obawiasz się o dokładność swoich danych;

 • uważasz, że Twoje dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem;

 • potrzebujesz, abyśmy zachowali Twoje dane wyłącznie do roszczenia prawnego;

 • jesteśmy w trakcie rozpatrywania Twojego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Sprzeciw wobec przetwarzania: masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. W takim przypadku musimy przedstawić przekonujące uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności, aby kontynuować przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Przenoszenie danych: masz prawo zażądać kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Tam, gdzie to możliwe, udostępnimy te informacje w formacie CSV lub innym łatwym do odczytania formacie maszynowym. Masz również prawo zażądać, abyśmy przekazali Twoje dane osobowe stronie trzeciej.

Należy pamiętać, że prawo do przekazania danych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego może być wykonane tylko wtedy, gdy jest to technicznie wykonalne. Obejmuje to także zgodę administratora na pozyskiwanie takich danych. Zastrzegamy sobie prawo do akceptacji lub odmowy przekazania danych osobowych od zewnętrznych administratorów danych.

Usunięcie: masz prawo zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, w dowolnym momencie, a my podejmiemy uzasadnione kroki w celu usunięcia Twoich danych osobowych z naszych aktualnych rejestrów. Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych, poinformujemy Cię, w jaki sposób usunięcie wpłynie na korzystanie z naszej strony internetowej lub produktów i usług.

Należy pamiętać, że wyszukiwarki i podobne strony trzecie mogą nadal przechowywać kopie Twoich danych osobowych, które zostały przynajmniej raz podane do wiadomości publicznej. Obejmuje to informacje o profilu zwierzaka, nawet po usunięciu profilu z naszych usług lub dezaktywacji konta.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących prywatności, możesz skontaktować się z nami na help@trackello.com.