Prosimy obrócić ekran.

Regulamin

Czego dotyczy ten regulamin?

Niniejszy Regulamin dotyczy zasad i warunków korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.trackello.com, którego właścicielem i administratorem jest Trackello Limited.

Korzystając z naszej strony, akceptujesz zapisy tego Regulaminu oraz wszystkie prawa i regulacje, które się z nim łączą. Jeśli zaś nie akceptujesz naszego Regulaminu, Trackello Limited zabrania Ci dalej przeglądać i użytkować nasz serwis.

Trackello Limited zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian dotyczących zapisów niniejszego Regulaminu. W każdym takim przypadku strona ta zostanie odpowiednio zaktualizowana, a naniesione zmiany wchodzić będą w życie w dniu ich publikacji.

Ilekroć w Regulaminie wymieniony zostanie:

 • Użytkownik – będzie to oznaczać osobę indywidualną, która korzysta z naszego serwisu i jego usług;

 • Właściciel zwierzęcia – będzie to oznaczać Użytkownika, który zarejestrował i aktywował plan dla swojego zwierzęcia w bazie Trackello;

 • Znalazca zwierzęcia – będzie to oznaczać Użytkownika wykorzystującego Trackello do kontaktu z Właścicielem zwierzęcia, którego zwierzę zarejestrowane jest w naszej bazie;

 • Trackello, serwis, aplikacja, my – będzie to oznaczać Trackello Limited;

 • Plan – będzie to oznaczać roczny plan subskrypcji za aktywację rejestracji pojedynczego zwierzęcia w bazie Trackello;

 • Regulamin, warunki świadczenia usług – będzie to oznaczać niniejszy Regulamin;

Ten Regulamin został zaktualizowany 23 grudnia 2021 r.

O nas

Trackello Limited to firma zarejestrowana w Wielkiej Brytanii pod numerem 12376108, zlokalizowana przy Suite 1 -3 The Hop Exchange, 24 Southwark Street, London, England, SE1 1TY.

Możesz skontaktować się z nami mailowo na adres help@trackello.com.

Nasze usługi dla Właścicieli zwierząt

Trackello Limited oferuje swoją podstawową usługę indywidualnym osobom powyżej 18 roku życia lub pełnoletności w kraju ich zamieszkania. Dlatego, jeśli jesteś jedną z nich, umożliwiamy Tobie:

 • rejestrację i zarządzanie kontem użytkownika;

 • aktywację rocznego planu rejestracji bazodanowej dla Twojego zwierzęcia lub zwierząt, co jest naszą podstawową usługą;

 • korzystanie z usług dodatkowych będących suplementacją usługi podstawowej w naszym serwisie;

Z wyłączeniem przywieszek NFC/kod QR, wszystkie nasze usługi dodatkowe są bezpłatne i nie pobieramy za nie żadnych opłat. Warunkiem skorzystania z usług dodatkowych jest posiadanie aktywnej usługi podstawowej.

Geolokalizacja oraz inne czynniki mogą mieć wpływ na dostępność naszych usług dodatkowych. W efekcie niektóre z nich mogą nie być dostępne w Twoim regionie, lub nie działać w pełni. Nie ogranicza to jednak działania naszej podstawowej usługi, tj. aktywnej rejestracji bazodanowej Twojego zwierzęcia/zwierząt.

Trackello Limited zastrzega sobie prawo do modyfikacji ilości, zakresu, rodzaju oraz ceny oferowanych usług dodatkowych. W przypadku jakichkolwiek planowanych zmian poinformujemy Cię o tym.

Zapraszamy do naszej sekcji Support po więcej informacji w tym temacie.

Nasze usługi dla Znalazców zwierząt

Jeśli znalazłeś zwierzę posiadające aktywną rejestrację w bazie Trackello, możesz skontaktować się z jego właścicielem w następujący sposób:

 • dzwoniąc bezpośrednio na numer telefonu udostępniony przez właściciela;

 • wysyłając wiadomość z poziomu profilu publicznego zwierzęcia lub nagrywając wiadomość głosową;

Korzystając z powyższych form kontaktu, wyrażasz zgodę na przekazanie przynajmniej swojego numeru telefonu, pod którym Właściciel zwierzęcia będzie mógł się z Tobą skontaktować.

Nie pobieramy żadnych opłat za umożliwienie kontaktu pomiędzy Znalazcami zwierząt i Właścicielami zwierząt. Mimo to, w zależności od wybranego dostawcy usług telekomunikacyjnych, mogą Ci zostać naliczone opłaty za połączenie (zgodnie z posiadaną taryfą) w przypadku skorzystania z naszej infolinii.

Geolokalizacja oraz inne czynniki mogą mieć wpływ na dostępność naszej infolinii w Twoim regionie. W efekcie może ona nie być dostępna w miejscu Twojego zamieszkania. Sugerujemy wówczas skorzystać z wysyłki wiadomości bezpośrednio przez profil publiczny zwierzęcia.

Interakcja i bezpieczeństwo Użytkowników

Umożliwiamy kontakt pomiędzy Znalazcami zwierząt a Właścicielami zwierząt z aktywną rejestracją Trackello.

Dokładamy wszelkich starań, aby świadczyć nasze usługi zgodnie z międzynarodowymi przepisami ochrony danych osobowych. Dlatego nie udostępniamy żadnych informacji kontaktowych zarejestrowanych Właścicieli zwierząt, bez ich zgody. Jeśli właściciel nie udostępni publicznie swojego numeru telefonu, cała pierwotna komunikacja od Znalazców zwierząt realizowana jest przy użyciu jednokierunkowych wiadomości tekstowych lub głosowych.

Otrzymane wiadomości dostępne są dla Właścicieli zwierząt w skrzynce odbiorczej ich konta. Mogą one zawierać dane, takie jak numer telefonu oraz inne informacje, które Znalazca zwierzęcia zgodził się udostępnić.

To Właściciele zwierząt decydują, jak chcą być informowani przez Znalazców. Mogą wyrazić zgodę na udostępnienie swojego telefonu na cyrfowym profilu zwierzęcia lub korzystać tylko z formularza kontaktowego/poczty głosowej.

W żadnym wypadku Trackello Limited nie będzie pociągnięte do odpowiedzialności za nieodebrane wiadomości od Znalazców zwierząt, jak również za nieudaną komunikację pomiędzy Użytkownikami. Nie bierzemy odpowiedzialności za jakość, zawartość oraz trafność wiadomości tekstowych i głosowych, które Właściciele zwierząt mogą otrzymywać. Nie bierzemy także odpowiedzialności za ewentualny brak reakcji ze strony lekarzy weterynarii, schronisk lub innych podmiotów, które w ramach świadczonej przez nas usługi dodatkowej mogą otrzymać tzw. alert dotyczący zaginionego zwierzęcia, a które takiego psa lub kota zabezpieczą lecz nie poinformują o tym Właściciela zwierzęcia (zobacz Odpowiedzialność).

Trackello:

 • nie rozwiązuje sporów dotyczących prawa własności do zwierząt;

 • nie oferuje nagród za odnajdywanie zwierząt;

 • nie partycypuje w transporcie ani zabezpieczaniu znalezionych zwierząt;

 • nie bierze udziału w pozostałych czynnościach związanych ze znalezionymi zwierzętami;

Aby uniknąć oszustw oraz innych potencjalnie niebezpiecznych sytuacji, sugerujemy Właścicielom zwierząt zachować ostrożność podczas kontaktu z kimkolwiek, kto twierdzi, że widział lub odnalazł ich zwierzę. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy zdecydują się na kontakt poza Trackello, spotkanie lub będą chcieli odebrać swoje zwierzę.

Właściciele zwierząt zobowiązani są również zachować ostrożność w przypadku udostępniania na cyfrowym profilu swojego zwierzęcia informacji, które mogłyby umożliwić ich identyfikację, w tym zdjęć, czy adresu zamieszkania.

Zwracamy uwagę, że publiczne udostępnianie informacji, takich jak adres zamieszkania może być potencjalnie niebezpieczne, a dane te mogą zostać wykorzystane przez osoby trzecie także w nieprawidłowy sposób.

Trackello rekomenduje również Znalazcom zwierząt zachowanie ostrożności w przypadku kontaktu z Właścicielami zwierząt i szczególnie mocno zachęca, aby powiadamiać lokalne jednostki odpowiedzialne za zabezpieczenie bezpańskiego zwierzęcia na danym terenie.

Jako Użytkownik jesteś bezpośrednio odpowiedzialny za wszelkie interakcje z innymi Użytkownikami i za ochronę informacji, które mogą podlegać zapisom znajdującym się w sekcjach Ograniczenia użytkowania oraz Odpowiedzialność, jeśli zostałyby dobrowolnie lub przypadkowo naruszone.

Płatność, Rezygnacja i Polityka zwrotów

Jeśli jesteś Właścicielem zwierzęcia, wymagamy od Ciebie opłaty za aktywację rejestracji Twojego czworonoga w ramach rocznego planu. Opłata pobierana jest w formie subskrypcji i zostaje automatycznie odnowiona na kolejny rok wraz z nowym okresem rozliczeniowym.

Trackello nie przechowuje danych kart płatniczych, a wszelkie transakcje realizowane są przez platformę Stripe.

Stripe może obciążać Użytkowników indywidualnymi opłatami, takimi jak koszt obsługi transakcji zagranicznych, lub koszt przewalutowania. Lokalne opłaty podatkowe mogą być różne w zależności od wybranej metody płatności oraz miejsca, z którego Użytkownik wykonuje transakcję.

Przed dokonaniem zakupy, zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie Stripe w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Zastrzegamy sobie prawo do generowania kodów promocyjnych, zmian ceny naszej podstawowej usługi, a także do ustanawiania nowych opłat. O wszelkich zmianach poinformujemy przed ich wprowadzeniem. Dla Właścicieli zwierząt posiadających aktywny plan w momencie aktualizacji nowe ceny obowiązywać będą z kolejnym okresem rozliczeniowym.

Korzystanie z kodu promocyjnego podlega warunkom Regulaminu i może także podlegać szczególnym warunkom przedstawionym wraz z kodem. Jeśli nie podano inaczej, pojedynczy kod może zostać wykorzystany tylko raz, w ramach jednego zwierzęcia. Kodów promocyjnych nie można spieniężyć, przekazać, ani wymienić na gotówkę.

Właściciele zwierząt mogą zrezygnować z aktywnej rejestracji:

 • wyłączając automatyczne odnowienie subksrypcji;

 • usuwając profil zwierzęcia lub usuwając konto użytkownika;

 • nie przedłużając planu na kolejny okres rozliczeniowy;

Wyłączenie odnowienia subskrypcji uniemożliwi automatyczną aktywację planu rejestracji zwierzęcia na kolejny rok, ale zachowa możliwość korzystania z opłaconej już usługi do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Usunięcie profilu zwierzęcia lub konta użytkownika natychmiastowo uniemożliwi korzystanie z dotychczasowo aktywnej usługi. Nie przedłużając planu na kolejny rok np. z powodu braku środków na koncie, Użytkownik utraci możliwość korzystania z aktywnej usługi, a profil jego zwierzęcia zostanie zdezaktywowany.

Trackello Limited nie dokonuje zwrotów wpłaconych środków w przypadku rezygnacji, o czym każdy Użytkownik rejestrujący zwierzę w naszym serwisie jest zawczasu informowany. Użytkownicy, którzy aktywują plan rejestracji swojego zwierzęcia, akceptują utratę prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni w związku z natychmiastowym dostarczeniem tej usługi.

Powyższe zgodne jest z międzynarodowymi przepisami konsumenckimi nt. wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Zachęcamy do odwiedzenia naszej sekcji Support po więcej informacji w tym temacie.

Ograniczenia i modyfikacje usług

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług zgodnie z Regulaminem, nieustannie rozwijamy i udoskonalamy swoją ofertę, co oznacza, że niekiedy niektóre funkcjonalności lub same usługi mogą być aktualizowane. Możemy również dodawać nowe, jak i wyłączać istniejące już usługi, czy to okresowo, czy na stałe.

Trackello zachowuje prawo do zaprzestania świadczenia swoich usług na dowolny czas i z dowolnego powodu, w tym ze względu na problemy techniczne, konserwację, modyfikację, testy, czy z przyczyn prawnych i regulacyjnych. O wszystkich takich ewentualnych zdarzeniach nasi aktywni Użytkownicy zostaną powiadomieni.

Dostęp do pewnych funkcji i usług, które oferujemy, może być także uzależniony od udzielenia zgody na dodatkowe szczególne warunki nałożone przez nas lub strony trzecie.

W przypadku rozbieżności lub niezgodności pomiędzy warunkami szczególnymi a Regulaminem, zastosowanie mają warunki szczególne.

Ograniczenia użytkowania

Korzystając z naszego serwisu, zapewniasz w swoim imieniu oraz stron, które reprezentujesz, że nie będziesz:

 • modyfikował, kopiował, tworzył pochodnych treści jakichkolwiek materiałów oraz oprogramowania i kodu zawartych na stronach naszego serwisu;

 • naruszał lub usuwał prawa autorskiego z jakichkolwiek materiałów oraz oprogramowania i kodu zawartych na stronach naszego serwisu;

 • przekazywał materiałów zawartych na stronach naszego serwisu innym osobom lub używał ich na innych serwerach.

 • świadomie lub niechcący korzystał z tej strony oraz jej podstron w sposób, który narusza naszą sieć lub jakikolwiek inny serwis/usługę Trackello Limited.

 • używał naszego serwisu do wysyłki lub publikacji jakichkolwiek niedozwolonych materiałów, w tym o treści szkalującej, obscenicznej, fałszywej lub nieprzyzwoitej.

 • używał naszego serwisu z pogwałceniem obowiązującego prawa oraz przepisów;

 • używał naszego serwisu do wysyłki lub publikacji niedozwolonych reklam, lub spamu;

 • zbierał i kolekcjonował danych użytkowników bez ich zgody;

 • używał naszego serwisu w sposób, który może naruszać prywatność, własności intelektualne oraz inne prawa podmiotów trzecich;

 • blokował swojej geolokalizacji lub podawał fałszywych informacji nt. swojej lokalizacji w sposób, który może istotnie wpłynąć na możliwość świadczenia przez nas usług względem Twojej osoby;

 • udostępniał swoich danych osobowych oraz kontaktowych w sekcjach serwisu do tego nieprzeznaczonych tj. np. na profilu publicznym swojego zwierzęcia.

Własność intelektualna

Własność intelektualna materiałów zawartych na stronach naszego serwisu jest własnością Trackello Limited i podlega ochronie prawa autorskiego oraz znaku towarowego.

Treści generowane przez Użytkowników

Jako Użytkownik zachowujesz prawa do własności intelektualnej treści, którą publikujesz za pośrednictwem naszego serwisu. Trackello nigdy nie będzie rościć prawa do tych treści, jednak wymagamy licencji na ich użytkowanie.

Gdy korzystasz z naszej strony lub powiązanych serwisów, aby umieszczać, publikować, dzielić się, lub przesyłać treści objęte prawem własności intelektualnej, wyrażasz zgodę na udzielenie nam niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, ogólnoświatowej licencji.

Ta licencja obejmuje wykorzystanie, dystrybucję, modyfikację, publikację, kopiowanie, publiczne wyświetlanie, tłumaczenie i tworzenie pochodnych Twoich treści w zakresie pokrywającym się z naszą Polityką prywatności oraz Twoimi preferencjami prywatności.

Licencja, której nam udzielasz, może zostać anulowana w każdym momencie poprzez usunięcie opublikowanych treści lub Twojego konta użytkownika. Niemniej jednak w zakresie, w którym my (lub nasi partnerzy), wykorzystaliśmy już Twoje treści w połączeniu np. z reklamą lub zawartością sponsorowaną, licencja będzie ważna do czasu zakończenia naszych działań.

Zezwalasz nam na wykorzystanie Twoich danych identyfikacyjnych powiązanych z Twoim kontem w sposób zgodny z Twoimi preferencjami dotyczącymi prywatności i naszą Polityką prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji i usunięcia jakichkolwiek treści, które naruszają nasz Regulamin, aczkolwiek nie zawsze sprawdzamy wszystkie treści umieszczane przez naszych Użytkowników na naszych stronach.

W związku z powyższym nie gwarantujemy, że treści umieszczane przez naszych Użytkowników na stronach serwisu będą zawsze zgodne z Regulaminem.

Odpowiedzialność

Nasza strona internetowa i materiały są dostarczane na zasadzie „tak jak jest”. W zakresie dozwolonym przez prawo Trackello Limited nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej, lub inne naruszenie praw.

Nie gwarantujemy skuteczności świadczonych usług i w żadnym wypadku Trackello Limited nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią wynikające z korzystania, lub niemożności korzystania z naszego, lub materiałów w nim zawartych, nawet jeśli Trackello Limited lub upoważniony przedstawiciel został powiadomiony ustnie, lub pisemnie o możliwości wystąpienia takich szkód.

W kontekście niniejszej umowy „strata wtórna” obejmuje wszelkie straty wtórne, straty pośrednie, rzeczywistą lub przewidywaną utratę zysków, utratę zwierzęcia, utratę zdolności do odzyskania zaginionych, lub utraconych zwierząt, utratę korzyści, stratę przychodów, utraty biznesu, utraty renomy, utraty szansy, utraty oszczędności, utraty reputacji, utraty wykorzystania i utraty lub uszkodzenia danych, niezależnie od tego, czy jest to zgodne ze statutem, umową, kapitałem własnym, czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), czy odszkodowaniem.

Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub odpowiedzialności za szkody wynikowe, lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie dotyczyć Ciebie, jako Użytkownika.

Dokładność materiałów

Materiały i treści pojawiające się na łamach naszego serwisu mają jedynie charakter ogólny i nie są informacjami szczegółowymi, czy specjalistycznymi.

Trackello nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności wykorzystania materiałów na tej stronie, lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów, czy jakichkolwiek zasobów powiązanych z tą stroną.

Linki zewnętrzne

Trackello nie weryfikuje wszystkich witryn, do których prowadzą linki lub które znajdują się na stronach naszego serwisu, i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umieszczenie danego linku nie oznacza poparcia, zatwierdzenia ani kontroli przez Trackello Limited nad taką witryną.

Niemniej jednak możemy rekomendować Właścicielom zwierząt odwiedzenie niektórych stron, serwisów lub mediów społecznościowych w ramach naszych usług dodatkowych, w formie zewnętrznych odnośników.

Takie zewnętrzne linki prowadzą do źródeł, które zawierają wyłącznie informacje dostępne publicznie.

Mimo to korzystanie z jakichkolwiek linków zewnętrznych odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

Prawo do usunięcia

Możemy ograniczyć, zawiesić lub wypowiedzieć Twoje prawo do korzystania z naszej strony internetowej i wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług natychmiast po powiadomieniu Cię o jakimkolwiek naruszeniu Regulaminu, lub Polityki prywatności.

Rozdzielność postanowień

Każde postanowienie Regulaminu, które jest całkowicie lub częściowo nieważne, lub niewykonalne, zostaje zerwane w zakresie, w jakim jest nieważne lub niewykonalne. Nie ma to wpływu na ważność pozostałej części naszych Warunków świadczenia usług.

Prawo właściwe

Niniejszy Regulamin podlega prawu Wielkiej Brytanii i zgodnie z nim jest interpretowany. Nieodwołalnie poddajesz się wyłącznej jurysdykcji sądów w tej lokalizacji.